Zázračná energia

Napíšte nám

info@zazracnaenergia.sk

Zavolajte nám

+421 911 933 798
Po - Pia 8:00 - 16:00

NA NOVÝ ROK K ZDRAVIU KROK

Objednajte si darčekové balenie

„6 sedení za cenu 4
LEN ZA 120€“

Terapie sa rezervujú na miestnosť,
max. 4 osoby spolu.

Potvrdením záujmu o balíček terapií súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.

HORÚCA ZĽAVA iba v lete

Objednajte si darčekové balenie 6 sedení za cenu 4

„Len za 120€, 4 osoby“

Terapie sa rezervujú na miestnosť, môžete prísť 4 osoby

Potvrdením záujmu o balíček terapií súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.

Zobuďte obe hemisféry svojho mozgu. Pravá a ľavá hemisféra – prečo je dôležité ich mať v rovnováhe.

Mozog je nesmierne komplexný orgán, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri riadení všetkých našich myšlienkových, emocionálnych a fyzických procesov. V centre tohto komplexu stoja dve hemisféry, pravá a ľavá, z ktorých každá sa zdá mať svoju vlastnú identitu, schopnosti a prínos k nášmu celkovému vnímaniu sveta.

Pravá hemisféra sa zväčša spojuje s kreativitou, emocionálnym vnímaním a rozpoznávaním vzorov. Je to časť mozgu, ktorá nám pomáha porozumieť umeleckým dielam, hudbe a emóciám druhých ľudí. Pravá hemisféra nám umožňuje myslieť kreatívne, prichádzať s novými nápadmi a vidieť veci z rôznych perspektív. Pomáha nám spájať nesúvisiace informácie a nachádzať nové spôsoby riešenia problémov.

Ľavá hemisféra je spojená s analytickým myslením, logikou a verbálnou komunikáciou. Táto časť mozgu zodpovedá za „rozkladanie“ informácií na časti, dáva možnosť analyzovať ich a vytvárať postupné kroky na riešenie problémov. Ľavá hemisféra je zodpovedná za našu schopnosť čítať, písať, rozmýšľať logicky a riešiť matematické úlohy.

Väčšinou prevláda jedna z hemisfér.

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď pravá a ľavá hemisféra majú tieto špecifické funkcie, naše myslenie je v skutočnosti komplexná zmes oboch typov aktivít. Väčšina úloh, ktoré vykonávame, zahŕňa spoluprácu oboch hemisfér. Napríklad pri riešení problému nám pravá hemisféra môže pomôcť prísť na kreatívne riešenie, zatiaľ čo ľavá hemisféra nám pomôže analyzovať detaily a naplánovať konkrétne kroky.

Takže pravá a ľavá hemisféra spolupracujú, aby nám umožnili byť kreatívnymi a analytickými, empatickými a logickými, a tým nám pomáhajú lepšie porozumieť svetu okolo nás a efektívne sa v ňom pohybovať. Napriek tejto ideálnej spolupráce oboch hemisfér však u väčšiny jednotlivcov prevláda aktivita jednej z mozgových hemisfér.

Preťaženie pravej hemisféry vedie k prejavom ako je nedostatok logiky, racionality kritického myslenia, neschopnosť zameriavať sa na detaily a dosahovať presné výsledky. V horšom prípade môže viesť k strate kontaktu s realitou a prejaveniu extrémnych emócií.

Pravá hemisféra pomáha vnímať celkový kontext a vzory. Ak je príliš aktívna, môžu sa stratiť detaily a presnosť vo vnímaní.

Preťaženie ľavej hemisféry sa prejavuje obmedzenou kreativitou, prílišným kritizovaním a hodnotením, čo môže brániť voľnému prejavu nápadov.

Ľavá hemisféra je zodpovedná za jazykové schopnosti. Ak je príliš „prepracovaná“, komunikačné schopnosti môžu dominovať nad schopnosťou vnímať celkový kontext a emócie, vzniká tak nedostatok emocionálnej citlivosti a schopnosti prežívať hlbšie emócie.

Rovnováha hemisfér je dôležitá.

V ideálnom prípade je žiaduce, aby aktivita oboch mozgových hemisfér bola vyvážená a pracovali spoločne v rovnováhe. Optimalizuje sa tým ich synergia a výkonnosť, pričom vzájomná spolupráca prispieva k celistvému mysleniu. Ide o harmonický pomer 50:50, v ktorom sa racionalita a kreativita prelínajú a spolupracujú na dosahovaní najlepších výsledkov. V takomto scenári sa pravá a ľavá hemisféra stávajú spojencami, ktorí nám umožňujú porozumieť svetu a riešiť problémy z rôznych uhlov pohľadu.

Existuje viacero spôsobov ako harmonizovať svoj mozog. Môžete napríklad meditovať, venovať sa umeniu, vizualizovať si svoje nápady, riešiť krížovky alebo hádanky.

Najjednoduchšia a zároveň veľmi efektívna metóda ako aktivizovať obe svoje hemisféry a dať ich do rovnováhy je EESystem terapia (Energy Enhancement System), je to účinný spôsob na harmonizáciu nervového systému a dosiahnutie rovnováhy medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu. Výsledky sa dostavujú už po prvej terapii.

EESystem má schopnosť synchronizovať činnosť oboch hemisfér, čo môžete pocítiť za 15 -30 minút od jej začiatku. To vedie k celkovému zlepšeniu kognitívnych schopností a vnímania.

Okrem toho EESystém spôsobuje prechod mozgu do stavu alfa vĺn, ktorý je spojený s relaxáciou, zvýšenou kreativitou a koncentráciou.

Tieto účinky EESystem zdôrazňujú jeho potenciál na podporu celkového zdravia a rovnováhy mysle.

Pozrite si aké výsledky dosahujú naši klienti v referenciách tu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

„Ďakujeme Vám za Váš záujem o balíček terapií, ozveme sa Vám do 24h mailom. Pozrite sa aj do spamu 😊“