Zázračná energia

Napíšte nám

info@zazracnaenergia.sk

Zavolajte nám

+421 911 933 798
Po - Pia 8:00 - 16:00

NA NOVÝ ROK K ZDRAVIU KROK

Objednajte si darčekové balenie

„6 sedení za cenu 4
LEN ZA 120€“

Terapie sa rezervujú na miestnosť,
max. 4 osoby spolu.

Potvrdením záujmu o balíček terapií súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.

VYHNITE SA JARNEJ ÚNAVE

Objednajte si darčekové balenie 6 sedení za cenu 4

„Len za 120€, 4 osoby“

Terapie sa rezervujú na miestnosť, môžete prísť 4 osoby

Potvrdením záujmu o balíček terapií súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.

Uvoľnite svoje bloky, traumy z detstva. Žite krajší život.

V dnešnom uponáhľanom a stresujúcom svete často čelíme mnohým výzvam, ktoré nám bránia v tom, aby sme žili naplnený a krajší život. Jedným z najčastejších obmedzujúcich faktorov, ktoré nám môžu zabraňovať v plnej realizácii nášho potenciálu, sú bloky a traumy z detstva. Tieto bloky môžu mať negatívny vplyv na naše emócie, vzťahy, sebavedomie a celkovú kvalitu života.

Ale čo sú vlastne bloky a ako vznikajú?

Bloky sú psychologické prekážky, ktoré nám bránia vo voľnom a bezproblémovom pohybe na úrovni našej mysle a srdca. Môžu sa vyvinúť v dôsledku traumatických skúseností, ktoré sme zažili v detstve alebo neskôr počas svojho života. Tieto traumatické udalosti zahŕňajú fyzické, emocionálne alebo sexuálne zneužívanie, zanedbávanie, rozvod rodičov, stratu blízkeho človeka, dopravná nehoda alebo iné podobné situácie.

Keď prežívame tieto traumatické udalosti, ich mozog a emocionálny systém sa adaptujú a vyvinú obranné mechanizmy, ktoré majú chrániť pred bolesťou a nebezpečím. Avšak tieto obranné mechanizmy môžu mať dlhodobé dôsledky a pretrvávať aj neskôr, napríklad v dospelosti. Bloky vytvorené v dôsledku traumy môžu spôsobiť obmedzenie našej schopnosti prejaviť emócie, dôverovať iným ľuďom, vytvárať zdravé vzťahy alebo sebarealizáciu vo svojom živote, obmedzovať aktivity v bežnom živote.

Aké dôsledky môžu tieto bloky z detstva mať na náš život?

Môžu spôsobiť chronický stres, úzkosť, depresiu, nízke sebavedomie, vzťahové problémy, nekontrolovateľné správanie, závislosti a mnoho ďalších ťažkostí. Mnohí ľudia sa môžu ocitnúť v začarovanom kruhu, kedy ich bloky a traumy ovplyvňujú ich každodenný život a opakovane sa objavujú v rôznych situáciách.

Našťastie existujú spôsoby, ako uvoľniť tieto bloky…

…..vyrovnať sa s blokmi a traumami z detstva a postupne ich uvoľňovať, čo nám umožní viesť krajší a plnší život. Tu je zoznam 10 spôsobov, ako na to:

 • Terapia: Navštíviť kvalifikovaného terapeuta, ktorý je špecializovaný na prácu s traumou a blokmi z detstva. Terapeutické metódy ako kognitívno-behaviorálna terapia (CBT), emočne zameraná terapia (EFT) alebo očný pohybový reprocessing a desenzitizácia (EMDR) môžu pomôcť identifikovať, pochopiť a uvoľniť bloky.
  Ak sú vaše bloky veľmi silné a ťažké, môže byť potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov alebo iných odborníkov, ktorí majú skúsenosti s liečbou tráum a blokov, môžu poskytnúť potrebnú podporu a usmernenie.

 • Meditácia: Prax meditácie pomáha zlepšiť povedomie o vlastných blokoch a traumách. Pravidelná meditácia zmierňuje stres a napätie spojené s blokmi.

 • Umenie vyjadrujúce samého seba: Použitie umenia ako prostriedku sebavyjadrenia je veľmi účinné pri práci s blokmi. Maľovanie, písanie denníka, tancovanie alebo hranie na hudobný nástroj môžu pomôcť uvoľniť zablokované emócie a vyjadriť nepretržité pocity.

 • Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita, ako je beh, cvičenie alebo jóga, má pozitívny vplyv na psychické zdravie. Pomáha uvoľňovať napätie v tele a podporuje vyplavenie endorfínov, ktoré prispievajú k lepšej nálade a zníženiu úzkosti.

 • Podpora zo sociálneho prostredia: Hľadanie podpory od blízkych priateľov, rodiny alebo skupín s podobnými skúsenosťami môže byť prospešné. Zdieľanie svojich pocitov a skúseností s ľuďmi, ktorí vás pochopia a prijmú, uvoľňuje napätie, tým prispieva k vyliečeniu blokov.

 • Sebavyjadrenie a sebaprijatie: Uvedomenie si vlastných potrieb a prianí, prijatie svojich slabých stránok a chýb, a sebaúcta sú kľúčové pri procese uvoľňovania blokov.

 • Zmena negatívnych presvedčení: Identifikujte a transformujte negatívne presvedčenia, ktoré vám bránia v napredovaní. Pracujte na nahradení seba-sabotujúcich myšlienok pozitívnymi a konštruktívnymi presvedčeniami. Je to ako preprogramovávanie, na úrovni podvedomia.

 • Vytvorenie zdravých hraníc: Naučte sa stanoviť hranice a chrániť sa pred situáciami a ľuďmi, ktorí Vás vyčerpávajú alebo vás spätne tiahnu do vzorcov správania sa, ktoré sú nefunkčné a sú to vlastne bloky.

 • Samoštúdium a vzdelávanie: Získanie poznatkov o traumách, blokoch a spôsoboch liečby môže poskytnúť cenné nástroje pre proces hojenia. Čítanie kníh, účasť na seminároch alebo sledovanie online kurzov.

 • EESystem terapia: Pracuje s energiou a jej tokom v tele, aby pomohla obnoviť rovnováhu a harmonizovať energetické centrá, známe aj ako čakry. Tým sa podporuje voľný tok energie v tele a odstraňujú energetické bloky, ktoré bránia voľnému prejaviu našej autenticity a plného potenciálu, uvoľňuje sa napätie v tele.

Skúsenosti z praxe ukazujú že počas aplikácie EESystem terapie sa samovoľne uvoľňujú energetické, emočné bloky. 

Dôkazom čoho sú situácie kedy sa napríklad u človeka spustí plač, vynorí sa obraz z detstva, ktorý spôsobil traumu. Keď to všetko „prehrmí“, odrazu sa cítite uvoľnený, ako keby Vám „odpadol balvan zo srdca“.

….a toto je to, čo počúvame od klientov ako sa im zlepšuje nie len fyzické zdravie, ale sa aj menia ako ľudia k lepšiemu, menia sa nastavenia, správanie, človek jednoducho žije krajší život.

Je dobré si uvedomiť, že pri riešení blokov a traumy z detstva nie nevyhnutne jedna jediná technika nestačí. Každá technika má svoje výhody a prispieva k procesu uvoľňovania blokov z rôznych uhlov pohľadu. Preto je prospešné kombinovať viacero techník pre dosiahnutie synergického efektu.

Kombinácia terapie, meditácie, výtvarného umenia, fyzickej aktivity a podporujúceho sociálneho prostredia môže ponúknuť komplexný prístup k riešeniu blokov. Napríklad, terapia môže pomôcť pri odhaľovaní a pochopení skrytých tráum a blokov, zatiaľ čo meditácia môže poskytnúť priestor pre vnímanie a uvoľnenie negatívnych emócií. Výtvarné umenie a fyzická aktivita môžu slúžiť ako prostriedok pre sebavyjadrenie a uvoľnenie napätia v tele.

Zároveň, podpora zo sociálneho prostredia a sebaprijatie nám môžu poskytnúť potrebnú emocionálnu oporu a vyrovnanie, zatiaľ čo zmena negatívnych presvedčení a vytvorenie zdravých hraníc môžu posilniť našu psychickú odolnosť a zlepšiť náš vzťah k sebe a k iným ľuďom.

Kombinácia viacerých techník nám umožňuje pracovať na rôznych úrovniach – emocionálnej, fyzickej, energetickej, kognitívnej a sociálnej. Týmto spôsobom môžeme dosiahnuť synergický efekt, kde každá technika dopĺňa a posilňuje účinky ostatných, čo môže viesť k hlbšiemu a trvalému procesu hojenia a uvoľňovania blokov. EESystem je jedna z možností ako začať „pracovať“ so svojimi blokmi.

Pamätajte, že každý človek je jedinečný, a preto je dôležité nájsť spôsob riešenia blokov, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám. Je to proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť, sebakontrolu a podporu, avšak odhalenie a uvoľnenie blokov z detstva môže viesť k hlbokému hojeniu a krajšiemu životu.

„Ďakujeme Vám za Váš záujem o balíček terapií, ozveme sa Vám do 24h mailom. Pozrite sa aj do spamu 😊“